NILAI HIDUP BERKUALITI

MUTU CARA HIDUP BARAT TINGGI?

Perihal menentukan atau menetapkan mutu cara hidup dan standard sosial seseorang individu, sesebuah keluarga, sesebuah masyarakat, sesebuah daerah, negeri dan sesebuah negara adalah sangat sulit dan tiada batasan had. Ini adalah kerana nilai kehidupan atau kebudayaan itu bersifat fleksibal dan amat cenderung kaitannya dengan kemanusian. Kemanusian pula merangkumi keperluan fizikal dan mental yang pada hakikatnya adalah hasil dan nilai keperluan hidup yang akhirnya melahirkan sesuatu budaya.

Apa-apa ciptaan manusia sama ada berbentuk material atau karya ideologi dan pemikiran yang terbaik dan mudah digunapakai serta bersifat sejagat atau universal akan mudah diterima oleh manusia sendiri. Maka dengan adanya akal dan ilmu pengetahuan serta kemudahan dan pengalaman hidup sesuatu kebudayaan, manusia sentiasa berusaha mencipta sesuatu yang baru sama ada benda atau formula mahupun falsafah pemikiran untuk memudahkan urusan kehidupan hidup seharian.

Dalam sejarah kebudayaan manusia, kebudayaan dari dunia barat dianggap berkualiti dan maju kedepan sehingga berjaya mempengaruhi kehidupan manusia dari seluruh pelusuk dunia. Fahaman dan keyakinan pemikiran seperti ini sebenarnya adalah berat sebelah.Faktor yang menyebabkan kita menyangka dunia barat mempunyai kualiti kebudayaan tinggi ialah hanya dari sudut minda kita yang telah dipengaruhi secara halus oleh mereka.

Pada hakikatnya jika kita gunakan kefleksibalan dalam mengukur kualiti sesuatu budaya maka kita akan dapati bahawa kebudayaan timur juga mempunyai kualiti yang tinggi. Tetapi mengapa kita tetap terpengaruh dengan kebudayaan barat? Ini adalah kerana hasil penciptaan atau hasil budaya barat dicipta dengan kebebasan fikiran dan tidak terikat kepada sesuatu darjat dan pangkat.Mereka pula telah terpaksa mencari bahan mentah untuk menghasilkan barangan mereka dan terpaksa keluar menerokanya dari luar daerah budaya mereka. Sejarah pertembongan kebudayaan dan penciptaan baru mereka telah memberi pelbagai faedah dan keistimewaan kepada kebudayaan mereka sendiri.

Ironinya mereka tidak pernah meuarkan bahawa ciptaan mereka adalah demi untuk kebaikan manusia sebaliknya mengangkat nama pribadi mereka yang diutama dan dipentingkan. Mereka juga telah menetapkan dasar bahawa segala penciptaan hasil budaya samada material mahupun intelektual atau ideologi adalah bersifat untuk memberi kepuasan optima kepada pengguna atau pelanggan. Kerana kepuasan menjadi ukuran disamping kepuasan itu sendiri tiada batasan dan sempadan maka sering malah telah menjadi kebiasaan di mana terdapat hasil-hasil budaya mereka melampaui had batasan kemanusiaan itu sendiri.

Mesej yang hendak disampaikan disini ialah keadaan perkembangan budaya material yang berkembang pesat ini akhirnya akan merosakan budaya hidup manusia sendiri jika tidak dibatasi dengan pengetahuan kerohanian, falsafah kehidupan atau keintelektualan akal yang terbimbing dan terikat kepada naluri dan fitrah kemanusiaan itu sendiri. Ini adalah kerana apabila hasil budaya dicipta mengikut kebebasan akal fikiran tanpa batas dan had serta mengikut kepuasan yang tidak bersempadan maka manusia akan terarah kepada melampau batas dan kemusnahan.

Jika dikaji sejarah kebudayaan manusia maka tidak dapat dinafikan bahawa terdapat kebudayaan yang ekstrim dan juga kebudayaan yang mundur dan negatif. Jika dibuat penyelidikan dengan mendalam demi untuk mencari jalan keluar dan mengelak dari kemusnahan maka kita akan mendapat dan menerima kesimpulan bahawa manusia yang mengamalkan cara hidup dan kebudayaan yang sederhana atau ditengah-tengah antara ekstrim dan negatif adalah kebudayaan yang paling selamat, sederhana dan seimbang.

Dan tidak perlu terkejut jika secara sains dan intelek mendapati cara hidup dan kebudayaan Islam adalah domain dalam kesederhanaan dan seimbang dari segi material dan moral. Jadi kepada jiwa yang hidup atau akal yang cerdik mengapa mesti menafikannya dengan perasaan cemburu atau dengki? Alangkah baik jika semua manusia yang berakal mencipta sesuatu untuk keperluan mutu hidup manusia mengikut ajaran dan kefahaman Islam? Jika kita dapat memahami hakikat kehidupan ini maka kita akan dapat jawapan adakah benar kebudayaan barat yang berdasarkan kebebasan total dan kepuasan tanpa sempadan itu tinggi kualitinya atau sebaliknya. Tentu sekali kita akan mengetahui bahawa sebenarnya kita ke arah kemusnahan hasil tangan sendiri jika kita juga mengamalkan budaya hidup tanpa batasan dan berdasarkan kepuasan.

Oleh Tun Sheikh

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2009 Ajaran Hidup
BloggerTheme by BloggerThemes | Design by 9thsphere